គេហទំព័រថ្មីរបស់បាមប៊ូចាយ៉ា

សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រថ្មីរបស់បាមប៊ូចាយ៉ា! គេហទំព័រថ្មីរបស់យើងមានព័ត៌មានអំពីសាលារៀន ក្រុមការងារ កម្មវិធីសិក្សារបស់យើង និងព័ត៌មានផ្សេងៗដែលលោកអ្នកចង់ដឹងអំពីកម្មវិធីសិក្សាបែប Waldorf ដែលយើងផ្ដល់ឱ្យក្រុមគ្រួសារនៅខេត្តសៀមរាប។
ចំណុចពិសេសរបស់កម្មវិធីសិក្សា Waldorf នៅបាមប៊ូចាយ៉ា

សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រថ្មីរបស់បាមប៊ូចាយ៉ា! គេហទំព័រថ្មីរបស់យើងមានព័ត៌មានអំពីសាលារៀន ក្រុមការងារ កម្មវិធីសិក្សារបស់យើង និងព័ត៌មានផ្សេងៗដែលលោកអ្នកចង់ដឹងអំពីកម្មវិធីសិក្សាបែប Waldorf ដែលយើងផ្ដល់ឱ្យក្រុមគ្រួសារនៅខេត្តសៀមរាប។

លោកអ្នកអាចចំណាយពេលវេលាក្នុងការអានព័ត៌មានផ្សេងៗនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង ហើយប្រសិនបើលោកអ្នកមានសំណួរ ឬចង់ទំនាក់ទំនងមកកាន់ពួកយើង សូមចូលទៅកាន់ទំព័រទំនាក់ទំនងដើម្បីធ្វើការទាក់ទងមកពួកយើង។

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

ការ Post ថ្មីៗ

ចំណុចពិសេសរបស់កម្មវិធីសិក្សា Waldorf នៅបាមប៊ូចាយ៉ា

គេហទំព័រថ្មីរបស់បាមប៊ូចាយ៉ា

សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រថ្មីរបស់បាមប៊ូចាយ៉ា! គេហទំព័រថ្មីរបស់យើងមានព័ត៌មានអំពីសាលារៀន ក្រុមការងារ កម្មវិធីសិក្សារបស់យើង និងព័ត៌មានផ្សេងៗដែលលោកអ្នកចង់ដឹងអំពីកម្មវិធីសិក្សាបែប Waldorf ដែលយើងផ្ដល់ឱ្យក្រុមគ្រួសារនៅខេត្តសៀមរាប។

ឆ្លើយ​តប

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។