ទំនាក់ទំនងមកកាន់ពួកយើង

សាលាទ្វេភាសាបាមប៊ូចាយ៉ា

អាសយដ្ឋានសាលា

ផ្លូវភូមិស្វាយព្រៃ​ សង្កាត់ស្វាយដង្គំ​ សៀមរាប​ កម្ពុជា​ ១៧២៥២

ទូរស័ព្ទមកពួកយើង

+៨៥៥​ (០)​ ៩៩​ ៧២២​ ៣១៦

អ៊ីម៉ែលមកពួកយើង

info@bambujaya.edu.kh

បណ្តាញសង្គម

ម៉ោងធ្វើការ

ថ្ងៃចន្ទ

៧:៣០ព្រឹក - ៣:២០រសៀល

ថ្ងៃអង្គារ៍

៧:៣០ព្រឹក - ៣:២០រសៀល

ថ្ងៃពុធ

៧:៣០ព្រឹក - ៣:២០រសៀល

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍

៧:៣០ព្រឹក - ៣:២០រសៀល

ថ្ងៃសុក្រ

៧:៣០ព្រឹក - ៣:២០រសៀល

ថ្ងៃសៅរ៍

សម្រាក

ថ្ងៃអាទិត្យ

សម្រាក

សូមបំពេញទម្រង់បែបបទខាងក្រោមសម្រាប់សំណួរផ្សេងៗអំពីសាលាទ្វេភាសាបាមប៊ូចាយ៉ា ហើយពួកយើងនឹងព្យាយាមឆ្លើយតបទៅកាន់លោកអ្នកវិញឱ្យបានលឿនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

សម្រាប់សំណួរដែលទាក់ទងនឹងការចុះឈ្មោះចូលរៀន សូមចូលទៅកាន់ទំព័រចុះឈ្មោះចូលរៀនរបស់យើង។

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានការបន្ទាន់ សូមទូរស័ព្ទមកកាន់ពួកយើង។

ពួកយើងសូមអរគុណសម្រាប់ការមានចំណាប់អារម្មណ៍លើបាមប៊ូចាយ៉ា ហើយពួកយើងទន្ទឹងរង់ចាំជួបអ្នកទាំងអស់គ្នា។